Children


Name :

Radhika Khatri

Age :

5

Birth Place :

SainaMaina-2,Rupandehi

Disability :

Deaf

My Story :